Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Minikor fra Folldal kulturskole i Dalen kyrkje

Salmekveld Dalen okt 16Torsdag kveld deltok blant andre elever fra Folldal kulturskole i forbindelse med salmekvelden under bispevisitasen.

På bildet ser vi en gruppe elever fra kulturskolen under framføring av Velsignelsen, akkompagnert av deres lærer, kantor Irina Grechaniuk.
(Foto: Mari Tallerås)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 28.10.2016