Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Allehelgensdag

salmebok 2013Første søndag i november minnes vi særskilt våre døde.

Eg veit i himmerik ei borg, ho skin som soli klåre
der er 'kje synder eller sorg, der er 'kje gråt og tåre.

Eg er ein fattig ferdamann, må mine vegar fara
herfrå og til mitt fedreland, Gud, meg på vegen vara!
(Salmeboken nr 882)

Førstkommende søndag feires allehelgensdag i våre kirker. Dette er en festdag, hvor vi minnes alle døde, og særskilt ser opp til dem som bevarte troen gjennom livet. Selv om dagen i kirkelig sammenheng feires som en festdag (liturgisk farge er hvit, gledens farge), er dagen naturlig nok også preget av sorg og savn for mange. På allehelgensmessen i Folldal kirke vil vi minnes dem som er døde siden første søndag i november i fjor.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 04.11.2016