Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Vil du være med å synge og spille 3. juledag?

Julelys27. desember kl 19.30 arrangeres Julens salmer og toner i Folldal kirke. Vår organist trommer som tidligere år sammen et prosjektkor, der det er plass til flere! Vi trenger også musikere.
Vanskelighetsgraden er ikke høy :)

Det blir to øvelser, begge i Folldal kirke: Mandagene 12. og 19. desember kl 19.00.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 23.11.2016