Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Menighetens juletrefest 6. januar

På selveste helligtrekongersdag arrangerer Folldal menighetsråd juletrefest på Rondeslottet. Festen begynner kl 19, og inneholder tradisjonelle innslag som blant annet gang rundt juletreet, sang og musikk samt god servering. Alltid hyggelig med juletrefest!


Hellig tre kongerPå selveste helligtrekongersdag arrangerer Folldal menighetsråd juletrefest på Rondeslottet. Festen begynner kl 19, og inneholder tradisjonelle innslag som blant annet gang rundt juletreet, sang og musikk samt god servering. Alltid hyggelig med juletrefest!

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Hellige_tre_konger.jpg

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 29.12.2016