Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Kirke og stat skilte lag ved årsskiftet

1. januar 2017 ble Den norske kirke skilt fra staten. Dette innebærer blant annet at biskoper og prester ikke lenger er statstjenestemenn, men tilsatt av kirkelige organer.

Selv om båndene til staten formelt er borte, sier Grunnlovens § 16 at Den norske kirke .... forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Finansieringen fortsetter omtrent som før, men Stortingets bevilgning forvaltes nå av kirkemøtet og kirkerådet, ikke av departementet.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 06.01.2017