Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Ny parkmaskin på plass

I dag kom ny maskin for snøfresing, grasklipping og jordkjøring på plass ved Folldal kirke.


Parkmaskina er innkjøpt takket være bevilgning av Folldal kommune for budsjettåret 2017. 
Ved nyanskaffelsen står (fra venstre) Trond Tollan fra Tools (som har vedlikeholdsansvaret), Espen Enersen fra Park- og kombimaskiner A/S, kirketjener Bård Høisen Lohn og fagarbeider Frode Solly.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/IMG_7318.JPG

 











Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 25-01-2017
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem