Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Ny parkmaskin på plass

I dag kom ny maskin for snøfresing, grasklipping og jordkjøring på plass ved Folldal kirke.


Parkmaskina er innkjøpt takket være bevilgning av Folldal kommune for budsjettåret 2017. 
Ved nyanskaffelsen står (fra venstre) Trond Tollan fra Tools (som har vedlikeholdsansvaret), Espen Enersen fra Park- og kombimaskiner A/S, kirketjener Bård Høisen Lohn og fagarbeider Frode Solly.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/IMG_7318.JPG

 Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 25.01.2017