Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Kyndelsmesse

Kyndelsmesse (2. februar) er en gammel merkedag midtvinters, både i kirkelivet og folketradisjonen.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Kyndelsmesse.jpg 

Navnet kommer av latin missa candelarum ('lysmesse'), en katolsk feiring til minne om at Jesus-barnet ble båret til templet 40 dager etter fødselen. Det ble tidligere sagt at en nå skulle ha igjen halvparten av vinterlageret med fôr, brensel og nødvendig matforråd. Dette var derfor en dag som markerte at vinteren snart var på hell. Dagen minner oss fortsatt på naturens veksling, og kaller alle troende til takk og bønn.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 02.02.2017