Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Nytt menighetsblad i posten

I disse dager deles vinternummeret av menighetsbladet ut i postkassene, denne gangen også med giroblankett for betaling av kontingent.

Av innholdet: 
Lærerike år på videregående skole (side 3) 
Vår blomst går til.... (side 5)
Misjonsnytt fra Thailand (side 12)

Bladet kan også leses på nett (se øverst til høyre på denne siden)

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 14.02.2017