Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Solister ved påskens gudstjenester

Ved alle gudstjenestene i Folldal i påsken deltar en eller flere solister.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/paaskelilje.jpg


13. april  Skjærtorsdag
19.30        Oddfrid Eriksrud og Sigrun Osnes Aaseng synger i Dalen kyrkje

14. april   Langfredag
11.00       Olga Sliepnova synger i Folldal kirke

16. april   1. påskedag
11.00       Ragnhild Moan og Sunniva Solly synger, og 
               Olaug Ryen spiller trompet i Folldal kirke
13.00       Anne Stenhaug Furuli spiller fløyte i Egnund kapell
19.30       Olga Sliepnova synger i Dalen kyrkje
   
 

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 05.04.2017