Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Drama under gudstenesta i Dalen kyrkje

Førstkomande søndag tek konfirmantane del under gudstenesta i Dalen, med bibeldrama og song.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Galleri__Dalen_krk.JPG

I "gamle" dagar vart det kalla 'overhøyring'; no heiter det samtalegudsteneste når konfirmantane viser soknelyden noko av det dei har lært og gått igjennom i konfirmanttida. Gudstenesta søndag 7. mai vil forutan dramatisering og song òg innehalde ein sekvens med kunnskapsspørsmål om sentrale element i kristendommen. Hugsar du til dømes korleis det tredje bodet lyder? Eller det åttande? Kom og høyr søndag kl 11 i Dalen kyrkje!

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 04.05.2017