Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Kirkegårdsdag i Dalen og Folldal

Lørdag 13. mai er det dugnad på kirkegårdene ved Dalen og Folldal kirker.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkjegard/s_9_Paa_kirketrappa_-_web.JPGMenighetsrådet og soknerådet stiller med kaffe og biteti fra kl 11 begge steder. I Dalen er det samtidig dugnad ved samfunnshuset Fjellheim. Dugnaden starter kl 10. Ta med rive og kopp.

Velkommen!  

                                                                                                                  Folldal menighetsråd
                                                                                                                  Øvre Folldal sokneråd

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 05.05.2017