Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Takk for fin oppslutning om kirkegårdsdagen!

Kirketjenerne ved Dalen og Folldal melder om god oppslutning om dugnaden 13. mai.


http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Jubileum_2015_-_web.JPGSiste lørdagen før 17. mai ble det gjort mye godt dugnadsarbeid på kirkegårdene ved Folldal og Dalen kirker. Menighetsrådet og soknerådet og de ansatte takker alle som deltok, hjertelig for god innsats! Dermed fremstår gravlundene på en fin måte når nasjonaldagen feires. (Arkivfoto)

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 16.05.2017