Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Kirkelige råd i Folldal

I Den norske kirke er soknet (menigheten) den grunnleggende enhet. Hvert sokn har sitt sokneråd (menighetsråd). I kommuner med flere enn ett sokn er det også et kirkelig fellesråd, slik som i Folldal.

Folldal menighetsråd består av 6 valgte medlemmer samt soknepresten (geistlig representant). Etter valget i høst er rådets sammensetning slik fra 1. november 2009 til høsten 2011:
Merethe Grimsbo (leder)

Halvard Brennodden
Bård Høisen Lohn
Elin Marie Kjøllestad Nyvoll
Arild Plassen
Randi Margot Thelin
Jon Olav Ryen (geistlig representant)

Bente Widding Kristoffersen ble valgt inn i rådet ved høstens valg, men trådte ut av menighetsrådet i mars 2010. I hennes sted rykket Halvard Brennodden opp fra første varamedlem til fast medlem. 

Øvre Folldal sokneråd har 4 valgte medlemmer foruten soknepresten. Rådets sammensetning for perioden 1. november 2009 til høsten 2011:
Møyfrid Brendryen (leder)
Ingar Eide
Mette Eide
Runar Trondsgård
Jon Olav Ryen (geistlig representant
)

Folldal kyrkjelege fellesråd består av to medlemmer fra hvert av menighetsrådene, en representant fra Folldal kommune og en geistlig representant, til sammen 6 medlemmer. Daglig leder er rådets sekretær.

Rådets sammensetning for perioden 1. desember 2009 til høsten 2011:
Bård Høisen Lohn (leder)
Ingar Eide
Mette Eide
Arild Plassen
Eva Tørhaug (kommunens representant)
Jon Olav Ryen (geistlig representant)

Valg av leder i alle de kirkelige råd gjelder for ett år om gangen.

--------------------------------------------------------------------

På sokne- og prestegjeldsnivå har Den norske kirke to demokratisk valgte råd: Kirkelig fellesråd og menighetsråd (sokneråd) . Det førstnevnte organet har ansvaret for kirkens ”ytre” rammer, som økonomi, bygninger og personell. Fellesrådet forvalter midlene som bevilges den lokale kirke over kommunens budsjett, og har arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelig tilsatte (unntatt presten), og står for drift og vedlikehold av bygningsmasse og kirkegårder.

Menighetsrådet (soknerådet) har ansvaret for kirkens ”indre” liv, - å vekke og nære det kristelig liv i soknet. Dette organet har blant annet bestemmelsesrett om valg av tekstlesere i kirken, bevilgning av kirkeoffer og avgjørelse om hva slags vin som skal brukes under feiring av nattverd. Videre arbeider menighetsrådet med spørsmål om dåpsopplæring, sosiale tiltak i forbindelse med gudstjenesten eller diakoni (for eksempel innsamlingsaksjoner eller besøkstjeneste).

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 22-01-2010
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem