Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Vigsel

I samarbeid med brudeparet kan Kirken tilby en vakker seremoni ved ekteskapsinngåelsen.


 

 

 

Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning har både en juridisk og en kirkelig side. Den kirkelige del består av skriftlesning, forbønn og tale, mens den juridiske del innebærer at mann og kvinne offentlig avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen i ekteskap, og at dette erklæres å ha offentlig gyldighet.

 

De som ønsker vigsel, tar i god tid kontakt med kirkekontoret på det stedet der de ønsker å gifte seg. De vil da få tilsendt egenerklæringer som skal fylles ut av brudeparet og forloverne. Før selve vigselen har brudeparet en samtale med presten. Når en av brudefolkene har bostedsadresse i menigheten, er det kostnadsfritt å bruke kirken og dens tjenester til vigsel. Hvis ingen av brudefolkene bor i menigheten, koster det i Folldal kr 1.500,- for leie av kirken.  

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 28.07.2010