Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Gravferd

Når en person dør, har alle etterlatte behov for ritualer som hjelper til med å sette ord på sorgen.

 

 

 

 

 

 

Gravferden etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenestlig karakter. Handlingen består av musikk, salmer, minneord, kranspålegging, skriftlesning og tale.  

 

Når en person som tilhører Den norske kirke dør, bør det etableres kontakt med kirkekontoret eller stedets prest så snart som mulig etter dødsfallet. Begravelsesbyrå er behjelpelig med nedlegging i kiste og transport til bårerommet ved vedkommende kirke.

 

 

Den kirkelige tjeneste ved gravferd innen Den norske kirke er gratis dersom gravferden skjer i bostedsmenigheten. Dersom avdøde bodde utenfor Folldal, koster det hos oss for tiden kr 3.000,- for kirkelig gravferd.
Her finner du nærmere informasjon om rutiner ved gravferd:
Brosjyre, rutiner ved dødsfall i Folldal.doc

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 28-07-2010
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem