Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Gravferd

Når en person dør, har alle etterlatte behov for ritualer som hjelper til med å sette ord på sorgen.


 

 

 

 

 

 

Gravferden etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenestlig karakter. Handlingen består av musikk, salmer, minneord, kranspålegging, skriftlesning og tale.  

 

Når en person som tilhører Den norske kirke dør, bør det etableres kontakt med kirkekontoret eller stedets prest så snart som mulig etter dødsfallet. Begravelsesbyrå er behjelpelig med nedlegging i kiste og transport til bårerommet ved vedkommende kirke.

 

 

Den kirkelige tjeneste ved gravferd innen Den norske kirke er gratis dersom gravferden skjer i bostedsmenigheten. Dersom avdøde bodde utenfor Folldal, koster det hos oss for tiden kr 3.000,- for kirkelig gravferd.
Her finner du nærmere informasjon om rutiner ved gravferd:
Brosjyre, rutiner ved dødsfall i Folldal.doc

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 28.07.2010