Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Folldal kirke

På Krokhaug i Folldal ligger det eldste kirkestedet i kommunen.

Folldal kirke (1882) er Folldals hovedkirke. Etter at Folldals aller første kirke (1748) var moden for riving, ble en ny kirke bygget på samme sted på Krokhaug i Folldal. Den gamle kirken var en korskirke, mens den nåværende Folldal kirke er langskipskirke, bygget i nygotisk stil. Den har om lag 350 sitteplasser. Orglet som nå er i bruk, er fra Norsk Orgelharmoniumfabrikk (13 stemmer) og ble montert i 1970. Nedpakket i kirken finnes imidlertid også det gamle orglet (5 stemmer), som gjorde tjeneste i Folldal kirke fra 1922 til 1970, bygget i 1884. Dette instrumentet trenger restaurering, men pipene og de fleste mekaniske deler er i god stand.

Til kirkens 100-årsjubileum i 1982 ble det laget et jubileumshefte, som fortsatt er til salgs på kirkekontoret.

 

Forside 11

Altertavlen i Folldal kirke er fra 1676, utført av Johannes Skråstad.
For stort, detaljert bilde, satt sammen av 108 enkeltbilder, se http://tactus360.com/panos/folldal/folldal.html (april 2011).

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 07.04.2011