Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Tidligere prester i Folldal

Folldal har hatt egen prestestilling siden 1957. Nedenfor følger navnene på prestene i Folldal de siste 50 år.


Kallskapellaner:

Ivar Mortensson Egnund (1957-1958)
Hans Amund Rosbach (1959-1967)
Leif Arnold Maanum (1967-1972)
Jon Christen Mamen (1973-1980)
Knut Fløvig (1980-1987)

Fra 1987-1989 hadde Folldal mange vikarer i prestestillingen. Den som vikarierte lengst, var Leif Nielsen fra Danmark (1988-1989).

 

Sommeren 1989 fikk Folldal egen sokneprest, etter delingen av Alvdal prestegjeld.

 

Sokneprester:

 

Reidar Aasgaard (1989-1993)
Jon Olav Ryen (1993-)
 

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 12.08.2009