Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Folldal kirkegård

Kirkegården ved Folldal kirke er den eldste i bygda. Første parsellen ble anlagt midt på 1700-tallet. Siste utvidelse ble vigslet i 2001.

I tilknytning til selve kirkegården finnes det en minnelund hvor noen av de eldre gravminnene er satt opp.Minnelunden ble rustet opp sommeren 2009.

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 11.05.2010