Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Messe på norsk, skoletime på latin

Søndag 23. juli byr bygdetunet i Folldal på en innholdsrik dag, med friluftsmesse, salg av tradisjonsmat, "latinskole", leker, demonstrasjon av ulike håndverk med mer.

Kl 11: Friluftsmesse med dåp.

Kl 12: Liv i stuguom, med utstilling av bl.a. dåpskjoler. Dessuten vil det bli demonstrert en levende «latinskole» fra gamle dager.
Tradisjonshåndverk og leker.
Salg av mat og drikke.

Velkommen til en trivelig søndag på bygdetunet!

Arrangør: 
Nedre Folldal bygdekvinnelag og Folldal bygdekvinnelag i samarbeid med Folldal menighetsråd og Folldal kulturvernråd

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 18.07.2017