Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Påmelding til neste års konfirmasjon

Denne uka får alle 9.-klassinger i Folldal tilsendt informasjon om konfirmantundervisningen 2009/2010.


Påmeldingsskjema finner du her.
Skjemaet bes sendt til Folldal kirkekontor, 2580 Folldal, innen 5. september.

Første samling for konfirmantene blir presentasjonsgudstjenesten, som finner sted søndag 13. september kl 11.00 i Dalen kyrkje og søndag 20. september kl 11.00 i Folldal kirke

Av: Eivind Vinje   Publisert: 21.08.2009