Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Snart allehelgensdag

I disse dager sender kirkekontoret ut innbydelser til allehelgensmessen i Folldal kirke 1. november.


Allehelgensdag er opprinnelig en festdag til minne om kirkens martyrer, det vil si de som døde for sin tros skyld.  Samtidig minnes alle døde på denne dagen.

De her i Folldal som har mistet noen av sine kjære siden i fjor, får en særskilt innbydelse til allehelgensmessen i Folldal kirke 1. november kl 11.00. Under denne gudstjenesten vil navnene bli lest opp på alle som er stedt til hvile på kirkegårdene i Egnund, Dalen og Folldal siden forrige allehelgensdag. Pyntet: Mange graver er pyntet med høstfargede blomster denne oktoberdagen ved Folldal kirke (15.10.2009). 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 16.10.2009