Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Gudstjeneste i Rondaheim grendehus

Søndag 13. juni feires gudstjenesten i Rondaheim grendehus, Nord-Atndal.


Førstkommende søndag er teksten fra Lukasevangeliet, og handler om Sakkeus, den rike tolleren som klatret opp i et tre for å få et glimt av Jesus. Dét er også hensikten med søndagens gudstjeneste: Å få et glimt av Bibelens hovedperson.

På Jesu tid var tollere mistenkt for å ta for mye betalt og stikke en god del i egen lomme. Dersom Sakkeus hadde levd i dag og kommet i medias søkelys, ville han  antakelig fått merkelappen "mistenkt for korrupsjon". Det vakte derfor oppsikt da Jesus gikk på besøk til nettopp ham.

I Rondaheim er det to gudstjenester i vårhalvåret og en om høsten.
Av: Eivind Vinje   Publisert: 11.06.2010