Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Husk kirkevalget 13.-14. september

Samtidig med stortingsvalget 13.-14. september arrangeres valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd over hele landet. Her i Folldal skal det velges 6 medlemmer til Folldal menighetsråd og 4 medlemmer til Øvre Folldal sokneråd.


Valget vil foregå til sted og sted som følger:

Folldal samfunnshus søndag 13. september kl. 13.00-16.00

Folldal samfunnshus mandag 14. september  kl. 9.00-18.00

Grimshallen mandag 14. september kl. 10.00-16.00

Rondaheim mandag 14. september kl. 10.00-16.00

Fjellheim mandag 14. september kl. 10.00-16.00

Kandidatlistene til nytt menighetsråd og sokneråd finner du
her. 

Nytt ved det kirkelige valget i år er at det er direkte valg på nytt bispedømmeråd, og at alle kirkemedlemmer fra 15 år (født i 1994 eller tidligere) har stemmerett.  

Av: Eivind Vinje   Publisert: 02.09.2009