Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Salmekveld i Dalen kyrkje med kyrkjekaffe og årsmøte

Søndag 7. mars kl 19.30 er det salmekveld i Dalen kyrkje med kyrkjekaffe og årsmøte i Fjellheim samfunnshus. Under årsmøtet blir kyrkjelyden beden om å ta stilling til søknad om samarbeid med 3 andre kyrkjelege fellesråd i Nord-Østerdal.

Under salmekvelden brukar vi salmar frå både Norsk Salmebok (1985) og Salmer 1997. Mellom anna er desse to titlane sett opp: Klippe, du som brast for meg og Klapp, alle hender i glede.
På kyrkjekaffen held Øvre Folldal sokn sitt årsmøte, der rekneskap og årsmelding blir lagt fram. Rekneskap (utdrag) og årsmelding for 2009  kan du lese her:
Regnskapsutdrag, Soknerådet 2009.xls
Årsmelding for Øvre Folldal Sokneråd 2009.doc

I tillegg skal årsmøtet handsama denne saka:
Kyrkjesamarbeid i Nord-Østerdal, tilråding  av søknad
til departementet om dispensasjon frå Kyrkjeloven. Dei kyrkjelege fellesråda i Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal søker om å inngå samarbeid på tvers av fellesrådsgrensene (kommunegrensene). Eit prøveprosjekt er allereie i gang der eit fellesråd, ein "vert", utfører lovpålagte oppgåver på vegne av dei andre fellesråda. Føremålet med prosjektet er at dei  lokale kyrkjekontora kan setje bort nokre oppgåver mot å spesialisere seg innan andre område.  Samarbeidsmodellen krev dispensasjon frå Kyrkjeloven sin § 5, og årsmøtet blir bede om å gje si tilslutning til søknaden om dette.

 

Fiolett i fastetida:  Preikestolkledet i Dalen kyrkje

Av: Eivind Vinje   Publisert: 02-03-2010
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem