Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Bårerommet ved Folldal kirke ferdig oppusset

Nylig kunne bårerommet i kirkestua ved Folldal kirke tas i bruk igjen, etter en nødvendig renovering. Nå blir det triveligere for pårørende å komme til kjellerrommet der kista med avdøde står i dagene fram til begravelsen.


Det er Kyrkjeleg fellesråd i Folldal som hatt ansvaret for prosjektet. Snekkerfirmaet Tollan har stått for snekkerarbeidet, mens John Erik Johannessen har lagt nye gulvfliser i trappenedgangen samt selve bårerommet. Grimsbu Grus har sørget for arbeidet utvendig med drenering og planering.

Befaring: Folldal kyrkjelege fellesråd er fornøyd med arbeidet. F.v. daglig leder Solveig R. Elgevasslien, ordfører Eva Tørhaug, Jens Nordset, Kjellaug Eiklid, Møyfrid Berg (skjult).


Klart til bruk: Fra den ene delen av rommet der kister kan plasseres. Til høyre ser vi "alteret" med lys, bibel og salmebok.
Av: Eivind Vinje   Publisert: 25.09.2009