Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Det nye menighetsrådet og soknerådet har konstituert seg

På sitt første møte denne uka valgte Øvre Folldal sokneråd og Folldal menighetsråd leder, nestleder og sekretær, og representanter til kirkelig fellesråd.


På møtet den 25. november valgte Øvre Folldal sokneråd Møyfrid Brendryen til leder, Ingar Eide til nestleder  og Runar Trondsgård til sekretær. Mette Eide og Ingar Eide valgt som representanter til Folldal kyrkjelege fellesråd.

26. november konstituerte Folldal menighetsråd seg, med følgende resultat: Leder: Merethe Grimsbo. Nestleder: Elin Marie Kjøllestad Nyvoll. Sekretær: Bente Widding Kristoffersen. Representanter til Folldal kyrkjelege fellesråd: Bård Høisen Lohn og Arild Plassen.

Valget av leder og nestleder gjelder for ett år om gangen.    

 

Nytt råd: Her ser vi medlemmer og varamedlemmer av det nyvalgte Folldal menighetsråd. F.v. Widar Ryeng, Maj Britt Alander, Per Blæsterdalen, Randi M. Thelin, Bente W. Kristoffersen, Elin Marie K. Nyvoll, Bård H. Lohn, Arild Plassen, Halvard Brennodden. (Ikke til stede: Merethe Grimsbo, Sigrun O. Vangskåsen). 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 27.11.2009