Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Menighetsbladets vinternummer snart i posten

Menighetsbladets nr 1/2010 er nå kommet fra trykkeriet. De fleste vil få det i postkassen i løpet av denne uken.


Av bladets innhold:

Gjenskinn av din kjærlighet s 3
Intervju med Merethe og Møyfrid s 4-5
Billedglimt s 8-9.


Forsidebilde: Mot Streitkampen (foto: Ester Nyheim).

Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs! (Ordspråkene 4,26)


Bladet kan leses i sin helhet her. 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 10.02.2010