Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Dalen kyrkje 75 år

Sundag 19. september kl 11 er det kyrkjejubileum i Dalen, med gudsteneste i kyrkja og påfølgjande program i Fjellheim.


Biskop Solveig Fiske tek del ved gudstenesta, der det òg blir song ved Ekko/Heimklang og presentasjon av neste års konfirmantar.
Etterpå blir det middag og jubileumsprogram i Fjellheim. Mellom anna blir det framført eit lite skodespel som viser korleis bygginga av kyrkja gjekk føre seg.

Øvre Folldal sokneråd ønskjer alle hjarteleg velkomne åt jubileumsgudstenesta i kyrkja, og til Fjellheim etterpå! (Ein treng ikkje melde seg på til middagen på førehand).


Vakkert korparti: Kor med døpefont, alter og lesepult i Dalen kyrkje.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 27.08.2010