Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Årsmøte for Folldal menighet

Etter gudstjenesten i Folldal kirke søndag 21. februar kl 11 er det årsmøte for Folldal menighet. Årsmøtet blir holdt i forbindelse med kirkekaffen i kirkestua.

Sakene som skal behandles på årsmøtet, er følgende:

1. Årsmelding for virksomheten i 2009 (legges fram av menighetsrådet som fungerte til 31. oktober).
2. Regnskap for 2009.
3. Kirkesamarbeid i Nord-Østerdal, anbefaling av søknad til departementet om dispensasjon fra Kirkeloven. De kirkelige fellesråd i Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal søker om å inngå samarbeid på tvers av fellesrådsgrensene (kommunegrensene). Et prøveprosjekt er allerede i gang hvor et fellesråd, en "vert", overtar ansvaret for å utføre lovpålagte oppgaver på vegne av et annet fellesråd. Formålet med prosjektet er at de lokale kirkekontor kan sette bort noen oppgaver mot å spesialisere seg innen andre områder, og betjene fellesrådene i nabokommuner innen disse.
Samarbeidsmodellen krever dispensasjon fra Kirkelovens § 5, og årsmøtet bes gi sin tilslutning til søknaden om dette.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 17-02-2010
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem