Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Årsmøte for Folldal menighet

Etter gudstjenesten i Folldal kirke søndag 21. februar kl 11 er det årsmøte for Folldal menighet. Årsmøtet blir holdt i forbindelse med kirkekaffen i kirkestua.


Sakene som skal behandles på årsmøtet, er følgende:

1. Årsmelding for virksomheten i 2009 (legges fram av menighetsrådet som fungerte til 31. oktober).
2. Regnskap for 2009.
3. Kirkesamarbeid i Nord-Østerdal, anbefaling av søknad til departementet om dispensasjon fra Kirkeloven. De kirkelige fellesråd i Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal søker om å inngå samarbeid på tvers av fellesrådsgrensene (kommunegrensene). Et prøveprosjekt er allerede i gang hvor et fellesråd, en "vert", overtar ansvaret for å utføre lovpålagte oppgaver på vegne av et annet fellesråd. Formålet med prosjektet er at de lokale kirkekontor kan sette bort noen oppgaver mot å spesialisere seg innen andre områder, og betjene fellesrådene i nabokommuner innen disse.
Samarbeidsmodellen krever dispensasjon fra Kirkelovens § 5, og årsmøtet bes gi sin tilslutning til søknaden om dette.
Av: Eivind Vinje   Publisert: 17.02.2010