Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

40 års teneste på orgelkrakken

Organist Terje Vasskog har vore organist i Folldal sidan 1970. Han slutta formelt i stillinga i vinter. I Dalen kyrkje første pinsedag vert han takka for svært lang og trufast gjerning i kyrkjas teneste.


Terje vil sjølv vere organist under morgongudstenesta 23. mai kl 09.30 i Dalen kyrkje. Etter messa er det pinsefrukost i Fjellheim samfunnshus.

Terje Vasskog ved orglet i Dalen kyrkje.
Av: Eivind Vinje   Publisert: 18.05.2010