Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp 23. mars

Tirsdag 23. mars fra kl 17 bankes det på de fleste dører i Folldal. Da gjennomfører konfirmantene sin årlige aksjon til Kirkens Nødhjelp. Pengene går til dem som er hardest rammet av naturkatastrofer, bl.a. i Haiti og Chile.


Innsamlingsaksjonen er landsomfattende, og er godt kjent for mange fra tidligere år. Dersom du ikke er hjemme på selve aksjonsdagen 23. mars, eller ikke har kontanter, kan du støtte aksjonen ved å ringe givertelefon 820 43 033 (100 kr). Du kan også bruke kontonummer 1594.22.87493.
Konfirmantene er bøssebærere, og er utstyrt med ID-merke. Foreldre er sjåfører, med bistand fra menighets- og sokneråd.


Av: Eivind Vinje   Publisert: 10.03.2010