Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp gjennomført

I går kveld fikk de fleste husstander i Folldal besøk av konfirmanter som gjennomførte årets innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp.


I 11 av kommunens 12 roder ble det banket på dørene i gårdagens aksjon, som på få kveldstimer innbrakte kr 17.024,50. Pengene får til Kirkens Nødhjelps arbeid blant dem som er hardest rammet av naturkatastrofer, bl.a. i Haiti og Chile. Årets konfirmanter var bøssebærere, med foreldre som sjåfører på de fleste rutene. Takk til bøssebærere, sjåfører og givere!


Av: Eivind Vinje   Publisert: 24.03.2010