Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Kirketjener Ola Lohn slutter etter 17 år i stillingen

Søndag 2. mai er det høymesse i Egnund kapell. I forbindelse med denne gudstjenesten markeres det at Ola Lohn går av som kirketjener.Ola Lohn har gjort tjeneste ved Egnund kapell i mange år. Han var først klokker i 7 år før han begynte som kirketjener. Førstkommende søndag vil menigheten markere at dette er hans siste offisielle tjeneste, og takke ham for lang og trofast gjerning til menighetenes og kapellets beste.
Gudstjenesten finner sted kl 11, med påfølgende kirkekaffe i Einaly grendehus.
Av: Eivind Vinje   Publisert: 29.04.2010