Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Besøksdag til Dalen kyrkje frå Folldal Bo- og Servicesenter

I går var bebuarar ved Folldal Bo- og Servicesenter (sjukeheimen) på besøk til Dalen kyrkje og kyrkjegard. Regnvêr ute, hygge inne.


Bebuarar som er frå Dalen og no bur på sjukeheimen, var denne dagen invitert til å besøke kyrkja si  på Dalholen. Saman med gode medhjelparar vart det ein fin tur til Dalen kyrkje. Nokre trassa òg regnvêret og nytta høvet til å sjå om gravstadene til familien. I kyrkja var det andakt og song, nokre tonar frå piano og orgel, og deretter kaffe og kjeks ved improvisert "langbord" i midtgangen. Etter kaffen vart det tid til å studere eit par av kyrkjetekstilane våre (messehaklar). Blant dei som var i kyrkja denne dagen, var det fleire som er flinke til å handtere nål og tråd, og forstår seg godt på søm og handarbeid.

Det var diakoniutvalet som stod for arrangementet, i samarbeid med Bo- og Servicesenteret.


Benk og bord: Enkel, men god rast - i Guds hus.


I tårnet: Aktivitør Bjørg og pleiar Reidun var oppi klokketårnet ein tur.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 01.07.2010