Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Sommarjobb på kyrkjegarden

Tore Brendryen er for tida utearbeidande altmoglegmann på Folldal kyrkjegard


Sommaren er travel for våre kyrkjetenarar når det gjeld tenesta ute. Graset veks, og det krev mykje arbeid å halde kyrkjegardane velstelte. Kvar sommar er det ungdom som hjelper til med plenklipping og anna vedlikehald på kyrkjegardane i Folldal. I sommar er to ungdommar engasjert til dette arbeidet nokre veker. Tore Brendryen arbeider fram til 1. august, da Kim Brandsnes tek over "stafettpinnen" fram til skolestart.  


Sommararbeidsplass: Tore Brendryen tek ei lita pause på grasklipparen før neste økt ved hovudkyrkja i Folldal.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 26.07.2010