Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Grønne menigheter i Folldal hele året

Øvre Folldal og Folldal menigheter har nylig vedtatt å bli "grønn menighet". Dette betyr at vi forplikter oss på miljøbevissthet i alle ledd i menigheten.

 Å være "grønn menighet" i Den norske kirke innebærer å forplikte seg på 25 ulike tiltak. Noen av disse er allerede innarbeidet de fleste steder, mens andre er nye. Vi nevner her noen av de 25 punktene i handlingsplanen for menighetene i Folldal: (Kommentar til punktene i grønt)
  * Vi vil formidle stoff om miljø, forbruk og rettferd i menighetsbladet. Dette vil skje gjennom en ny, fast spalte ("Miljøhjørnet")
  * Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (Fast ordning i Folldal siden 1995)
  * Vi vil velge Fairtrade-merkede produkter når slike finnes.
  * Vi vil velge lokalt produserte matvarer når slike finnes. 

 Både ansatte og frivillige i menighetene setter pris på om alle hjelper til med å oppfylle disse punktene! Menighetsbladets desembernummer bringer mer stoff om temaet, som altså vil få en fast spalte i bladet.  Alle nummer av menighetsbladet legges ut på denne siden (se venstre spalte, nederst).

Studér både denne plakaten og "grønn menighet" nærmere her: 
http://www.kirken.no 
http://www.kirken.no/miljo/index.cfm?id=277034 
 

 

 

 

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 02-12-2010
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem