Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Velstelt kirkegård krever mye arbeid

Det krever jevn arbeidsinnsats av kirketjenere og sommerhjelp for å holde våre kirkegårder velstelte. Mange er også flinke med stell av egne graver.
Det er hyggelig å tilby en velstelt kirkegård - ikke minst sommerstid. Det krever både arbeidsinnsats og ressurser å holde den godt i stand. På denne tiden av året har våre kirkegårder svært mange besøk av innen- og utenbygdsboende, og er dermed ett av bygdas viktigste ansikt utad. Her ser vi to glimt fra Folldal kirkegård i slutten av juli.


 Av: Eivind Vinje   Publisert: 07.08.2010