Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Påmelding til konfirmasjon

I dag sendes det ut brev til alle 9.klassingene i Folldal med tilbud om kirkelig konfirmasjon.


Presentasjonsgudstjenestene blir 12. september kl 19.30 i Folldal krk, og 19. september kl 11.00 i Dalen krk. Undervisningen starter 30. september, og blir siden annenhver torsdag kl 14.45 - 16.15.  

Konfirmantopplegget inneholder foruten undervisning deltakelse ved gudstjenester og leir.

Påmeldingsfrist er 5. september. Påmeldingsskjema finner du her.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 18.08.2010