Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Dalen kyrkje feira jubileum

Søndag 19. september blei ein innhaldsrik kyrkjedag for dalingane, med hausttakkefest, konfirmantpresentasjon og jubileum i same gudsteneste. Etter gudstenesta var det middag og jubileumsprogram i Fjellheim samfunnshus.Presentasjon: 7 konfirmantar vart presentert under jubileumsgudstenesta. Her ser vi nokre av dei (midt på bildet) stå med liturgisk utstyr som skulle brukast i gudstenesta.


Biskop og prestar: Biskop Solveig Fiske tok del i feiringa, saman med noverande og tidlegare prestar i Folldal og Nord-Østerdal.


Skodespel: På scena på samfunnshuset etter gudstenesta fekk me oppleve kvinnemøte frå mellomkrigstida.  Det var Dalen og Slåen kvinneforening som i åra 1914-1934 samla inn midlar og elles var ei drivande kraft for å få eiga kyrkje i bygda.


Prosesjon: Glimt frå starten av gudstenesta.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 20.09.2010