Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nytt kirkeår

Søndag 28. november innledes det nye kirkeåret med gudstjeneste i Dalen kyrkje


Første søndag i advent markerer inngangen til et nytt kirkeår. Natt til denne søndagen vil drøyt halvparten av bygdas 11-åringer delta på arrangementet LYS VÅKEN i Dalen kyrkje, med overnatting i kirkehuset. Barna deltar på ulike vis under familiegudstjenesten kl 11, og inviterer til kirkekaffe i Fjellheim etterpå .


Av: Eivind Vinje   Publisert: 26.11.2010