Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Gudstjeneste og salmekveld med årsmøter i Rondaheim og Dalen krk

Førstkommende søndag inviterer Folldal menighetsråd og Øvre Folldal sokneråd til årsmøter.


Søndag 13. mars kl 11 er det gudstjeneste i Rondaheim ved prostiprest Solbakken. Barnelaget (bildet) deltar. I forbindelse med kirkekaffen blir det årsmøte for menigheten, der bl.a. regnskap og årsmelding for 2010 legges fram.  Om kvelden kl 1930 er det salmekveld i Dalen kyrkje, med sang av Synnøve Kjønsberg og Ekko/Heimklang. Ved kirkekaffen i Fjellheim er det årsmøte for soknet også her.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 07.03.2011