Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Påsken i Folldal

Det nærmer seg påske - den største høytiden i kristenheten. I Folldal er det fem gudstjenester fra palmesøndag til påskedag.


Folldal og Øvre Folldal menigheter ønsker velkommen til disse samlingene i kirkene i påsken:

Palmesøndag, 17. april kl 16.30: Gudstjeneste med nattverd på sykehjemmet.
Skjærtorsdag, 21. april kl 19.30: Gudstjeneste med nattverd i Dalen krk.
Langfredag, 22. april kl 11.00: Messe i Folldal krk.
Påskedag, 24. april kl 11.00: Høytidsgudstjeneste i Folldal krk.
Påskedag, 24. april kl 19.30: Høytidsgudstjeneste i Dalen krk.


Bildet: Antependiet (alterkledet) i Folldal kirke, vevet ferdig i mars 2008. Den hvite fargen brukes ved festtidene, bl.a. påskedag og de følgende uker. Tidligere i påsken er liturgisk farge fiolett.

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 05.04.2011