Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nye konfirmantar presenterte

På hausttakkefesten sist søndag blei 16 nye konfirmantar presenterte i Dalen og Folldal.

http://folldal.kirken.no/img/12_06_27_Konfirmanter/Presentasjon_Dalen_1.jpg

Sju konfirmantar er innskrivne for konfirmasjon i Dalen kyrkje; ni i Folldalskyrkja. (Foto: Solveig R. Elgevasslien og Bård H. Lohn).

http://folldal.kirken.no/img/12_06_27_Konfirmanter/Presentasjon_Folldal_2.jpg

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 26.09.2017