Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Reformasjonsdagen markeres søndag 29. oktober i Folldal kirke

Siste dagen i oktober i 1517 slo Martin Luther (bildet) opp 95 teser på slottsdøren i Wittenberg i Tyskland. Dagen regnes som startskuddet for reformasjonen av Kirken.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Luther.jpg
Reformator: Martin Luther (1483-1546).

Siste dagen i oktober i 1517 slo Martin Luther (bildet) opp 95 teser på slottsdøren i Wittenberg i Tyskland. Det var slett ikke uvanlig å offentliggjøre teser (påstander) til diskusjon blant akademikere i middelalderen. Som oftest ble det med diskusjonen - vanligvis på latin - de lærde imellom. Men Luthers teser skulle få avgjørende innflytelse på utviklingen av kirke og samfunnsliv, ettersom han her angrep den  såkalte avlatshandelen: Pavens menn solgte nemlig avlatsbrev, som mot betaling gav fritak fra straffer i skjærsilden. Inntektene fra avlatshandelen gikk blant annet til bygging av Peterskirken. Dette fikk Luther til å reagere, blant annet ved å offentliggjøre de 95 tesene. 31. oktober kalles derfor gjerne reformasjonsdagen. Dette året markeres 500-årsjubileet for denne begivenheten verden over.

Under gudstjenesten i Folldal kirke den 29. oktober (bots- og bønnedagen) markeres reformasjonsdagen slik: Alle salmene som synges, er signert Martin Luther, som forfatter eller komponist. Luther var også en habil musiker i tillegg til lærd teolog og salmedikter. Etter messen stilles det ut lokale bibler og salmebøker i forbindelse med kirkekaffen i kirkestua. Velkommen! 


http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/sept_16_2.JPG  Folldal kirkestue.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 20.10.2017