Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Reformasjonsdagen markeres søndag 29. oktober i Folldal kirke

Siste dagen i oktober i 1517 slo Martin Luther (bildet) opp 95 teser på slottsdøren i Wittenberg i Tyskland. Dagen regnes som startskuddet for reformasjonen av Kirken.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Luther.jpg
Reformator: Martin Luther (1483-1546).

Siste dagen i oktober i 1517 slo Martin Luther (bildet) opp 95 teser på slottsdøren i Wittenberg i Tyskland. Det var slett ikke uvanlig å offentliggjøre teser (påstander) til diskusjon blant akademikere i middelalderen. Som oftest ble det med diskusjonen - vanligvis på latin - de lærde imellom. Men Luthers teser skulle få avgjørende innflytelse på utviklingen av kirke og samfunnsliv, ettersom han her angrep den  såkalte avlatshandelen: Pavens menn solgte nemlig avlatsbrev, som mot betaling gav fritak fra straffer i skjærsilden. Inntektene fra avlatshandelen gikk blant annet til bygging av Peterskirken. Dette fikk Luther til å reagere, blant annet ved å offentliggjøre de 95 tesene. 31. oktober kalles derfor gjerne reformasjonsdagen. Dette året markeres 500-årsjubileet for denne begivenheten verden over.

Under gudstjenesten i Folldal kirke den 29. oktober (bots- og bønnedagen) markeres reformasjonsdagen slik: Alle salmene som synges, er signert Martin Luther, som forfatter eller komponist. Luther var også en habil musiker i tillegg til lærd teolog og salmedikter. Etter messen stilles det ut lokale bibler og salmebøker i forbindelse med kirkekaffen i kirkestua. Velkommen! 


http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/sept_16_2.JPG  Folldal kirkestue.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 20-10-2017
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem