Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Musikk og korsang av Bach på allehelgensdag i Dalen kyrkje

Under allehelgensmessen i Dalen kyrkje 5. november framfører Ekko/Heimklang en kjent koral fra kantate nr 147 av Johann Sebastian Bach.

Koralen Jesus, Joy of Man's Desiring fra kantate nr 147 er også oversatt til norsk, og synges i denne versjonen under gudstjenesten, akkompagnert på orgel.

Under messen minnes vi også særskilt dem som er gått inn i døden siden første søndag i november i fjor.

Etter gudstjenesten ønsker Øvre Folldal sokneråd alle velkommen til kirkekaffe i Fjellheim.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Dalen_krk_vinter_WEB.JPG

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 02.11.2017