Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Gullkonfirmanter

Tidligere i høst var 50-årskonfirmantene samlet i Folldal kirke.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Aktiviteter/s_8_50konf.Folldalorg.jpg
Jubilanter: 1. rekke fra venstre: Siv Otnes (f. Borkhus), Solvor Bergseth (f. Moan), Grete Willard (f. Trondsgård), Else Karin Strøm (f. Nilsgård), Eli Larsen (f. Evensen). 2. rekke: Hallgerd Brandsnes (f. Rønning), Siri Horne (f. Gundtvedt), Maj-Brit Negård (f. Hildonen), Liv Stålesen (f. Øyen), Gunhild Marie Rismoen. 
3. rekke: Arne Rønning, Modolv Rønning, Knut Kristoffersen, Joar Dahlen (Grimsbu), Torleif Beitrusten.
4. rekke: Geir Enger, Odd Rønning, Helge Moseng, Jan Richard Moseng, Geir Sveen. (Foto: Geir Olav Slåen)

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 09.11.2017