Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Modning og vekst - også vinterstid

Tiden mellom nyttår og fastelavn (åpenbaringstiden) er en særskilt modningstid i kirkeåret. Stadig nye sider ved Guds rike vises fram for oss i tekster og salmer. En av disse tekstene er om såmannen som gikk ut for å så sitt korn.

Eyvind Skeies salme fra 1979 En såmann går på marken ut passer godt til såmannssøndagen, som feires i slutten av januar dette året:

En såmann går på marken ut.
Han er så rik, han heter Gud.
Han sår med villig hånd sitt ord
i våre hjerters åkerjord.

Guds ord er sådd. Det spirer straks.
Men skal det bli et gyllent aks?
Så mange hadde troens frø,
men lot dens lille spire dø.

Guds åker skal stå gul og fin
og bære frukt for Herren sin.
Så la oss gjemme Jesu ord
i våre hjerters åkerjord!

(Nummer 577 i Norsk salmebok 2013, vers 1, 4 og 6)
http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Salmebok_2013.jpg

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 10.01.2018