Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Egnund kapell - Nord-Østerdals minste kirkebygg

Det vesle gudshuset på grensen mellom Alvdal og Folldal er for mange en godt bevart hemmelighet. Søndag 4. februar har du sjansen til å se kapellet - fra innsiden!

 http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Egnund_kapell/Egnund_inne_-web.JPG





























Kapellet ble gitt som gave av Magne og Wilhelmine Louise Mortenson til menighetene i Alvdal og Folldal, og vigslet i 1975. Egnund kapell driftes av menighetene i Folldal og Alvdal i fellesskap, og har sitteplass til 50-60 personer. Vinduet mot Tronfjellet utgjør altertavlen, og skaper en særegen atmosfære i gudshuset. 

Søndag 4. februar er det høymesse i Egnund kapell. Denne søndagen feires Kristi forklarelsesdag. Prekenteksten handler om episoden fra bibelhistorien der det fortelles at Jesus tok med seg sine tre nærmeste disipler "på et høyt fjell". Der ble hans utseende forandret ("forklaret"), derav navnet på denne søndagen. En av søndagens salmer er Deg å få skode er sæla å nå (Norsk Salmebok nr. 482).

Velkommen til gudstjeneste!

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 30.01.2018