Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Egnund kapell - Nord-Østerdals minste kirkebygg

Det vesle gudshuset på grensen mellom Alvdal og Folldal er for mange en godt bevart hemmelighet. Søndag 4. februar har du sjansen til å se kapellet - fra innsiden!

 http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Egnund_kapell/Egnund_inne_-web.JPG

Kapellet ble gitt som gave av Magne og Wilhelmine Louise Mortenson til menighetene i Alvdal og Folldal, og vigslet i 1975. Egnund kapell driftes av menighetene i Folldal og Alvdal i fellesskap, og har sitteplass til 50-60 personer. Vinduet mot Tronfjellet utgjør altertavlen, og skaper en særegen atmosfære i gudshuset. 

Søndag 4. februar er det høymesse i Egnund kapell. Denne søndagen feires Kristi forklarelsesdag. Prekenteksten handler om episoden fra bibelhistorien der det fortelles at Jesus tok med seg sine tre nærmeste disipler "på et høyt fjell". Der ble hans utseende forandret ("forklaret"), derav navnet på denne søndagen. En av søndagens salmer er Deg å få skode er sæla å nå (Norsk Salmebok nr. 482).

Velkommen til gudstjeneste!

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 30-01-2018
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem