Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Skyss til kirkene

Vi er behjelpelige med skyss til våre gudstjenester.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/Folldal_krk_vinter_2.JPG























Kontakt kirkekontoret (62 49 10 00) eller soknepresten (900 123 78), så skaffer vi deg transport!  

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 22.02.2018