Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Menighetens årsmøte

Søndag 4. mars er det årsmøte for Folldal menighet 

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/sept_16_2.JPG
Årsmøtet holdes etter gudstjenesten i Folldal kirke kl 11.00. Menighetsrådet v/ leder Anne Helga B. Øian ønsker velkommen til kirkekaffe og årsmøte i kirkestua!

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 28.02.2018